Edustuksellinen demokratia ei toimi Suomessa. Valtavirranpuolueet ja poliitikot eivät edes puhu niistä asioista, joita kansanenemmistö pitää tärkeimpinä. Tämä on keskeinen syy siihen, että suuri osa kansalaisista ei käytä äänioikeuttaan.


Nykyisessä eduskunnassa on useita ”elefantteja”, asioita, joista ei haluta edes puhua. Ne ovat ratkaisuja ja linjanvetoja, joista vallanpitäjät – sekä hallituksessa että oppositiossa - ovat olleet laajalti yhtä mieltä ja joita valtamedia on tukenut.

Niitä ovat:

  • Suomen liukuminen kohti sotilaallista liittoutumista,
  • Suomen itsenäisyyden kaventuminen ylikansallisen yhdentymisen kautta,
  • eurojäsenyyden Suomelle aiheuttama vahinko ja siihen liittyvät uhkakuvat,
  • hallitsematon maahanmuutto erityisesti syksyllä 2015,
  • keskittävä aluepolitiikka ja
  • eriarvoisuuden lisääntyminen.

Vallanpitäjät ja valtamedia pyrkivät ohjaamaan vaalikeskustelut vain ilmastonmuutokseen ja maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Tällä huomio pyritään suuntaamaan sivuun niistä asioista, joita kansan enemmistö pitää tärkeimpinä.