Tampereen vertailtava kalliit hankkeet

Tampereen historian kalleimpiin kuuluvan yksittäisen julkisen hankkeen Rantaväylän tunnelin vertailu muihin investointeihin on jäänyt tekemättä. Kaupunginvaltuustossa 16.4. asia siirrettiin nopeasti pöydälle ilman keskustelua.

Tunnelia kritisoivat ovat kyseenalaistaneet sen tarkoituksenmukaisuuden, rahoituksen, laskelmat ja toteutuksen. Kannattajat ovat keskittyneet esittelemään sitä investointina tulevaisuuteen ja korostaneet sen taloudellista hyötyä.

Lisämausteen tähän asetelmaan on tuoneet arviot Tampereen kaupungin talouden alijäämän repeämisestä 30 miljoonalla.
Tampereella aikoo toteuttaa julkisella rahoituksella tunnelin lisäksi ainakin ratikan, monitoimihallin kannen, jätevesipuhdistamon ja oikoradan. Kaikkia ei voida toteuttaa.

Investoinnit tulisi asettaa yhteismitallisiksi. Hyödyt, haitat, kustannukset, välttämättömyys sekä vaihtoehdot tulisikin arvioida ja vertailla. Koska vertailua ei ole tehty, päätöksenteko on heikolla pohjalla.

Olennaisen tiedon puute vaivaa myös ministeriöitä.

Äänestäjien oikeusturva edellyttää, että viimeistään kunnallisvaaleissa puolueet tuovat esiin kantansa kaupungin isoihin investointeihin ja niiden aiheuttamiin palveluiden heikennyksiin.

Aarne Raevaara, Tampere

Julkaistu Aamulehden lukijalta-palstalla 28.4.2012