VaihtoehtoTampere -nimistä valtuustoryhmää ei ole enää olemassa. Siirryin 25.1.2021 Perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Ajan edelleen samoja asioita kuin aiemminkin.

Tulen poistamaan VaTan linkin kotisivuiltani lähiaikoina. En siksi, että olisin muutanut linjauksiani, vaan siksi, että rohkaisin Jari Heinosta ja muita yhdistykseen jääneitä aktiiveja kehittämään aikoinaan perustamaani yhdistystä (VaTa ry) mieleiseensä suuntaan.

En siis poista tai uudelleenkirjoita mitään vanhoja kirjoituksia - tälläkään kertaa - poistan ainoasttan VaTan linkin .

-----------------------------------------------------------------------------

VaihtoehtoTampere ei allekirjoita Lauri Lylyn pormestariohjelmaa


VaihtoehtoTampere valtuustoryhmä suhtautuu myönteisesti Lauri Lylyn pormestariohjelman palvelulupauksiin. Ohjelmassa on hyviä linjauksia. Ohjelma on laadittu hyvässä hengessä, ja myös VaTa on saanut sinne omat kädenjälkensä.

Ongelma on ohjelman uskottavuus.

Menojen vuosittaiseksi kasvuvauhdiksi on ohjelmassa rajattu 1−2 %. Kyseinen menojen lisäys syntyy yksistään kaupunkiin muuttavista uusista asukkaista. Esitetty käyttötalousmenojen kasvun hillitseminen eli käytännössä palvelujen heikentäminen ei auta, mikäli esitetyt miljardi-investoinnit toteutetaan. Yksityisen Kansi ja Areena hankkeen 60 miljoonan, Rantaväylän tunnelin Näsinkallion liittymän ja Kunkun parkin 150 miljoonaa, yhä laajenevan ratikan yli puolen miljardin sekä keskusta alueen rakenteellisen pysäköinnin kustannukset kaupungille ja kaupunkilaisille ovat kestämättömiä.

Millä palvelulupaukset rahoitetaan, kun investoinneille ei aseteta kattoa eikä niitä jaksoteta pidemmälle ajalle?

Tampereen ei pidä ottaa lisää velkaa, korottaa maksuja tai veroäyriä vaan suhteuttaa menot ja tulot toisiinsa.

VaihtoehtoTampere ei allekirjoita pormestarisopimusta. Ryhmän päätös oli vaalilupauksiemme mukainen ja yksimielinen.

2.6.2017


Lue Tamperelaisen ilmoitus 1.4.2017.

Lue RAEVAARA kuntavaalilehti 2017.


VaihtoehtoTampere − Miten tähän päädyttiin?

Kiitän minua vuoden 2012 kuntavaaleissa äänestäneitä 782
tamperelaista. Sain ensikertalaisena uusista kaupunginvaltuutetuista suurimman äänimäärän. Olen pyrkinyt toimimaan saamani luottamuksen mukaisesti.

Olen myös yhdyskuntalautakunnan ja alueellisen
jätehuoltojaoston jäsen sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsen. Lisäksi olin suurimman osan vuosien 2013 − 2015 välisestä ajasta Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Neljä vuotta sitten kuntavaaleissa Perussuomalaiset olivat vielä
Tampereellakin vaihtoehdon tarjoava kansanliike. Tärkeimmän lupauksen osalta eli Rantaväylän tunnelin osalta tein kaiken mahdollisen, että hanketta ei olisi hyväksytty.

Valitettavasti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen en enää voinut tunnistaa Perussuomalaisia siksi puolueeksi, jonka menestymistä halusin edistää.

En voinut hyväksyä puolueen hallituspolitiikkaa. En halunnut sitä edustaa enkä usko, että äänestäjät ovat antaneet sille valtakirjansa. Tavallisten ihmisten asia on unohdettu. Takinkääntö keskeisimmissä asiakysymyksissä harmitti.

Harkitsin vakavasti politiikasta luopumista. Perustin oman
Raevaaran valtuustoryhmän vuoden 2016 tammikuussa. Näin siksi, että en halunnut muuttaa linjauksiani vaan toteuttaa kuntavaaleissa antamiani lupauksia.

VaihtoehtoTampere − Vaihtoehto nykymenolle

Uskon edelleen demokratiaan ja siihen, että vaaleissa
äänestämällä voidaan vaikuttaa asioihin. Jaan yhä ne arvot ja pyrkimykset, joiden puolesta esiinnyin jo vuoden 2012 vaaleissa. Lähdin mukaan tavoitteella estää Rantaväylän tunnelin kaltaiset järjettömät suurhankkeet, joissa menot ovat julkisia, mutta tulot yksityisiä. En hyväksy tamperelaisten varojen käyttöä vain pientä piiriä hyödyttäviin investointeihin.

Olen joutunut useissa luottamuselimissä aika yksin nostamaan
esille niitä arvoja ja näkemyksiä, joiden tiedän olevan päätöksien kohteina olevien kaupunkilaisten näkemyksiä. Monet niistä päätöksistä, joita nyt 2017 kuntavaalien kynnyksellä kirotaan, eivät suinkaan ole syntyneet yksimielisesti. Vastavirtaan taistelu on välillä väsyttänyt, mutta kannustavien yhteydenottojen jälkeen on taas jaksanut painaa.

Pyrin jatkossakin puolustamaan kaupunkilaisten
toimintamahdollisuuksia ja palveluita sekä edistämään arkielämää helpottavia uudistuksia.

Tarvitsemme Tampereelle nykyistä avoimempaa ja aidosti
kaupunkilaisten näkemykset huomioivaa toimintatapaa. Siksi olemme perustaneet puoluepoliittisesti sitoutumattoman, nykymenolle vaihtoehdon tarjoavan VaihtoehtoTampere
valtuustoryhmän tammikuussa 2017. Toivon, että mahdollisimman moni nykyinen tamperelainen valtuutettu rohkaistuu liittymään uuteen valtuustoryhmään. Sosiaalipolitiikan professorina toimiva kaupunginvaltuutettu Jari Heinonen on jo uuden valtuustoryhmän jäsen.

VaihtoehtoTampere valtuustoryhmä asettaa ehdokkaita kevään 2017 kuntavaaleissa.

Oma ehdokasnumeroni on 621.

Aarne Raevaara

VaihtoehtoTampere valtuustoryhmän puheenjohtaja

041 522 4636

aarne.raevaara@gmail.com

Hyvä hallinto

TAVOITTEENA KORRUPTIOSTA VAPAA TAMPERE

Tampereen kaupungin hallintoon on valitettavasti pesiytynyt epäterveitä toimintatapoja. Yksi niistä on avoimuuden puute. Esimerkiksi julkisia asiakirjoja on vaikea saada lain edellyttämällä tavalla.

Hallinto-oikeus on nyt toimestani linjannut, että Tampereen kaupungin nykyinen asiakirjojen salaamiskäytäntö on lainvastainen. Päätös itsessään on merkittävä. Sen ansioista päätöksentekoon liittyvä korruptio ja hyvä veli-järjestelyt on toivon mukaan hieman helpompaa tuoda julkisuuteen.

Myös normaalin asioinnin pitäisi olla astetta helpompaa jos asiakirjat ovat lain edellyttämällä tavalla kaupunkilaisten saatavilla.

Tulevaisuus näyttää, kuinka tällä hetkellä valtaa pitävät aikovat noudattaa hallinto-oikeuden päätöstä.

KHO:n 7.9.2012 Taltionumero 2358 Diaarinumero 4241/1/10 ja 4413/1/10 (Linkki) lehdistötiedote.

Lehdistötiedote 27.9.2012 (klikkaa auki)