Jätevesiasetus ohjaa aivan väärille urille

Lehtiuutinen ”Jäteveden käsittelystä monille tuhansien lisälasku” (AL 14.8.) on hyvin ajankohtainen.

Surullisen kuuluisa jätevesiasetus koskee varsinaisesti viemäriverkon ulkopuolista asutusta. Yhä edelleen jopa neljännesmiljoona kiinteistöä on ilman uusien vaatimusten mukaista jätevesijärjestelmää. Sen rakentaminen maksaa 1 000 – 10 000 euroa, kokonaisuudessaan kyse on siis jopa kahden miljardin euron investoinnista.

Vaikka kyseisillä investoinneilla olisi parhaimmillaan mahdollista vaikuttaa vesistön tilaan paikallisesti, ohjaa asetus resurssien hukkakäyttöön.

Vesistöjen kannalta ongelmia eivät ole kuivanmaan kiinteistöt. 

Mummonmökkien muutaman desin päästöjen tilalle olisi hyvä nostaa mittayksikköinä esille kuutiot ja tonnit.

Esimerkiksi Raahen Laivakankaalla on ulkomaalainen kultakaivosyhtiö saanut viranomaiselta luvan laskea puoli miljoonaa kuutiota sulfaattia, typpeä, kuparia ja uraania sisältävää jätevettä luonnonvaraiseen jokeen. Talvivaaran kaivos Sotkamossa on laskenut tuhansia tonneja sulfaattia vesistöön.

Direktiivien kansallisessa soveltamisessa olisi vaikutusarvioinnin lisäksi mietittävä myös kansalaisten oikeusturvaa. 

Aarne Raevaara 

Tampere

Julkaistu Aamulehdessä 18.8.2012