Tunnelisopimuksen purku ei toisi sanktioita

Minun on väitetty aiheuttavan kaupungille miljoonien menetykset, koska olen pyytänyt hallinto-oikeutta arvioimaan Rantaväylän tunnelisopimuksen laillisuuden.

Väitteet sanktioista ovat kuitenkin pelkkää pelottelua. Sopimus ei ole lainvoimainen. Sen purkaminen ei aiheuttaisi korvausvelvoitteita.

Tampereen kaupungin pormestari Timo P. Nieminen allekirjoitti Liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan kanssa 27. kesäkuuta tunnelin rakentamista koskevan allianssisopimuksen. Tästä sopimuksesta on yksityishenkilö kannellut oikeuskanslerille pyynnöllä tutkia, oliko pormestari ylittänyt toimivaltansa allekirjoittaessaan sopimuksen vastoin kaupungin edut turvaavaa kaupunginvaltuuston lainvoimaista päätöstä.

Tampereen kaupunginvaltuuston 26. marraskuuta 2008 hyväksymä sopimus antoi kaupungille mahdollisuuden irtaantua hankkeesta ”jos kustannukset ovat merkittävästi nousseet”. Tämä mahdollisuus puuttuu kesäkuun sopimuksesta. Se on laadittu niin, että toteutusvaiheeseen siirtymisen jälkeen kaupunki ei voi irtaantua sopimuksesta, vaikka sen rahoitusosuus moninkertaistuisi.

Allianssimallissa ei määritellä kaupungin maksettavaksi tulevia kustannuksia. Piikki jää avoimeksi. Nyt jo tiedetään, että urakkasumma tulee ylittämään 185 miljoonaa. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittiin sopimus, joka ei sisällä kustannuskattoa.

Rakentamisesta ei siis järjestetä normaalia urakkakilpailua. Ilmeisesti yksikään urakoitsija ei jättäisi 185 miljoonan kiinteähintaista tarjousta. Arviot hankkeen hinnasta liikkuvat jopa noin 400 miljoonassa. Arviot ovat suuntaa antavia. Edes kallioperästä ei ole olemassa rakennettavuusselvitystä.

Liikenneministerille on lähetetty selvityspyyntö hankkeen suunnitteluun kohdistuneista epäselvyyksistä. Siihen ei ole vastattu, mutta allianssisopimuksen toinen allekirjoittaja eli Tervala eroaa tehtävästään.

Tehokkain keino pelisääntöjen noudattamiseksi olisi asiakirjojen ja tietojen osalta hallinnon avoimuus. Olennaisten asiakirjojen salailu on rajoittanut keskustelua.

Tampereen tilaajapäällikön Risto Laaksosen salaamispäätös on pyynnöstäni kumottu sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupungin tulisikin heti toimittaa asiakirjat yleiseen käyttöön.

Käynnissä olevassa vaiheessa tunnelihankkeen voisi hylätä Tampereen kaupungin puolesta vain kaksi kaupunkia edustavaa virkamiestä, Risto Laaksonen ja Milko Tietäväinen.

Pormestari Niemisen ja apulaispormestari Timo Hanhilahden lausunnoista (AL 14.4.) käy selväksi, että kehitysvaiheessa pitäydytään arvioidussa 185 miljoonan euron tavoitekustannusarviossa. Toteutusvaiheeseen siirrytään riippumatta siitä, mitä se tulee kaupungille maksamaan.

Toteutusvaiheessa ei kahdella kaupungin virkamiehellä, saati valtuustolla, ole mahdollisuutta keskeyttää hanketta. Kustannukset ja sanktiot olisivat siinä vaiheessa huomattavia.

Tamperelaisten on saatava äänestää asiasta. Uusi vastuullisempi valtuusto voi hylätä Rantaväylän tunnelihankkeen.

”Salatut asiakirjat olisi julkistettava: oikeuskin päätti niin.”

”Tamperelaisten on saatava äänestää tunnelista. Uusi valtuusto voi hylätä hankkeen.”


Julkaistu Aamulehdessä Vierailija-palstalla 19.10.2012