Tampereen valtuusto - Frenckellin myynti - Eriävä mielipide 17.5.2021

Maanantai 31.5.2021 klo 20.41


Eriävä mielipide

Tampereen kaupunginvaltuusto 17.5.2021 § 69 Frenckellin virastorakennuksen myynti (lisäpykälä)

Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksen alussa valtuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen teki § 59 Tiedoksi merkittävät asiat / Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi / Lisäpykälä -esityksen.

Ilmoitin, ettei Frenckellin myynti ole kiireellinen lisäpykäläasia. Asian käsittely olisi pitänyt loppua siihen tai asian käsittely olisi pitänyt perustella asianmukaisella tavalla.

Näin ei tapahtunut, vaan yksinkertaisella enemmistöäänestyksellä Frenckellin virastorakennuksen myynnistä tehtiin lisäpykälä esityslistaan.

Frenckellin virastorakennuksen myyntiä ei olisi saanut voimassaolevan hallintosäännön ja kuntalain mukaan käsitellä lisäpykälänä Tampereen kaupunginvaltuustossa 17.5.2021.

Asian käsittelyn näin jatkuessa Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen ylitti toimivaltansa. Tämä ei ole hänen ensimmäinen toimivaltavirheensä hänen toimiessaan Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Frenckellin myyntihanke ei ollut kiireellinen

§ 59 Tiedoksi merkittävissä asioissa totesin yksiselitteisesti, ettei ollut mitään perusteluja, miksi Frenckellin myyntihanke olisi pitänyt käsitellä kiireellisenä lisäpykälänä.

Missään vaiheessa ennen kokousta tai kokouksen aikana valtuusto ei saanut vastausta kysymykseen, miksi Frenckellin myyntihanke pitäisi käsitellä kiireellisenä.

Kaupungilla ei asiasta pidettyjen puheenvuorojen, esityslistan tai liitteiden mukaan ollut mitään syytä kiirehtiä myyntiä, eikä myyntihankkeen siirtämisestä olisi aiheutunut kaupungille minkäänlaista haittaa.

Päinvastoin − kaupunkia ei asian käsittelyn siirtyminen haittaisi

Kauppakirjan mukaan Frenckellin rakennuksen myyntiä koskeva sopimus tulee kaupunkia sitovaksi vasta kun kaupunki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nro 8776. Todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2023. Mikäli asemakaava ei saisi lainvoimaa ennen 1.6.2025, sopimus raukeaa.

Kauppakirjan mukaan ostajaa sopimus sitoisi allekirjoitushetkestä 4.5.2021 lähtien.

Menettelytavasta

Hallintosäännön 93 § kokouskutsusta todetaan, että kokouskutsu on toimitettava vähintään 11 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle. Hallintosäännön 94 § todetaan, että esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, sekä liitteet ja oheismateriaalin, toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännössä ei ole mitään mainintaa, että ylimääräisen asian voisi ottaa käsiteltäväksi vastoin hallintosäännön määräyksiä.

Frenckellin myynti oli lisätty kokoukseen lisäpykälänä valtuutetuille lähetetyn sähköpostin mukaan 11.5.2021 keskipäivän aikaan. Asia siis toimitettiin valtuutetuille vain 6 päivää ennen valtuuston kokousta.

Käytetyn menettelytavan jälkikäteinen laillisuusarviointi

Koska valtuuston puheenjohtaja ylitti toimivaltansa, ja huomioiden asian taloudellisen merkittävyyden ja mahdollisen houkutuksen tulevaisuudessa toistaa nyt nähtyä menettelytapaa poistaa valtuutetuilta mahdollisuus tosiasiallisesti perehtyä ratkaistaviin asioihin vaikeasti perusteltavien hankkeiden yhteydessä, on kaikkien vastuullisten toimijoiden etu toteuttaa asian eteenpäinviemisessä käytetyn menettelytavan jälkikäteinen laillisuusarviointi.

Tampereella 17.5.2021

Aarne Raevaara

kaupunginvaltuutettu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini