Jätteenkuljetuksen keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa

Torstai 22.10.2015 klo 14:56


Jätehuoltoviranomaisena Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella toimiva jätehuoltojaosto hylkäsi 30. syyskuuta yhdeksän kunnan (Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Vesilahden, Virtojen ja Ylöjärven) hakemukset säilyttää yrittäjävetoinen, kiinteistönhaltijan sopimusperusteinen sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä. Vain Nokian hakemus hyväksyttiin.

Kyseiset kunnat olivat tyytymättömiä jätehuoltojaoston kevään 2013 päätökseen siirtymisestä uuteen kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämään kuljetusjärjestelmään.

Kunnat olivat arvioineet toimivan järjestelmän kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 § edellytykset täyttyvät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin nykyisessä sopimusperusteisessa kiinteistöhaltijan järjestämässä kuljetuksessa. Paikallistuntemukseen pohjautuvat arviot oli valmisteltu virkavastuulla kuntien luottamuselimissä. Olisin halunnut, että niiden rinnalla olisi tarkasteltu myös uusi kunnan järjestämä kuljetus. Näin siksi, että eduskuntakäsittelyn yhteydessä lakia muutettiin eli vaatimukset ovat yhdenmukaiset sekä kunnan että kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Esitin jaostossa hakemuksien suoran hylkäämisen sijaan jokaisen kunnan hakemuksen palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun. Siten olisimme voineet arvioida kuntakohtaisesti kummankin jätteenkuljetustavan hyödyt ja haitat sekä sen, kumpi niistä täyttää paremmin jätelain laatuvaatimukset. Esityslistan painotetut tekstiosuudet olisi palautuksen yhteydessä voitu muuttaa hyväksytyn lain mukaisiksi. Kukaan ei kannattanut esitystäni. Jätin päätökseen eriävän mielipiteen.

On täysin mahdollista, että nyt valittu kunnan järjestämä jätteenkuljetus ei täytä jätelaissa mainittuja edellytyksiä. Uudessa mallissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy valitsee ja jakaa alueet jätteenkuljetusyrittäjille. Kaivojen tyhjennykset ja ajot tilataan alueen ainoaksi jätteenkuljettajaksi valitulta yrittäjältä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.  Jätehuoltoyhtiön keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät.

Asiakkaan näkökulmasta monopolit ovat haitallisia. Jo saapuneissa palautteissa väite, että kilpailun katoaminen alentaisi kuljetusten hintaa, on asettunut kyseenalaiseksi. Mahdollisuus vaihtaa kuljetusyrittäjää takaisi myös lain edellyttämän palvelun laadun. Tätä mahdollisuutta ei asiakkaalla ole kunnan keskitetyssä järjestelmässä.

Palvelun pitäisi vastata kysyntään. Kaivojen tyhjennystarve vaihtelee useista vuosista muutamiin ruuhkapäiviin. Asukas ainoana pystyy ennakoimaan tyhjennystarpeen. Kiinteistönhaltijan järjestämässä mallissa tyhjennys on ollut mahdollista tilata huomioiden paikalliset olosuhteet, kuten teiden kunto. Sen on saanut asukkaalle sopivana ajankohtana. Nykyinen järjestelmä on myös edistänyt jätehuollon yleistä toimivuutta ja tukenut sen alueellista kehittämistä. Kun lisäksi alueelliset lietteen vastaanottoasemat ovat toimineet hyvin, ei toimivaa nykykäytäntöä ole kuntien käsityksen mukaan syytä muuttaa.

Kuntien lisäksi sekä suuret valtakunnalliset jätteenkuljetusyritykset että pienet paikalliset yrittäjät ovat toivoneet nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkuvan. Sen hyödyiksi nähdään kustannustehokkuus, toimiva valvonta, palveluiden monipuolisuus ja asiakaslähtöisyys.

Keskitetyn monopolijärjestelmän seurauksena työpaikat ja toimeentulomahdollisuudet vähenisivät maakunnasta. Haja-asutuksen kustannuksia ei pidä tällä tavoin hallinnollisesti lisätä eikä mahdollisuuksia entisestään kaventaa. Suurin osa alan yrittäjistä ei voisi jatkaa. Maanviljelyn sivuelinkeinoista kaivojen tyhjennys ja lietekuljetus poistuisi.

Uuden jätelain vaatimat muutokset, kuten tarvittavien tietojen rekisteröinti, on mahdollista toteuttaa täydentämällä nykyistä järjestelmää. Ei ole mitään tarvetta luopua kiinteistöhaltijan järjestämästä kuljetuksesta.

Aarne Raevaara

Tampereen seudun alueellisen jätehuoltojaoston jäsen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini