Eriävä melipide KV 15.6.2015 Asemakaava nro 8330. Ratapihankatu välillä Itsenäisyydenkatu - Ainonkatu

Tiistai 16.6.2015 klo 11:13

Eriävä mielipide KV 15.6.2015 § 140 Asemakaava nro 8330. Ratapihankatu välillä Itsenäisyydenkatu – Ainonkatu, XV-272, XVI-275-13, XVI-273-5, rautatie- ja katualuetta

 

Bruno Granholmin vuonna 1905 suunnitteleman teräsbetonirakentamisen historian kannalta merkittävän tavara-aseman purkaminen paikaltaan sekä seuraintalon Morkun purkaminen alueelle sopimattoman tielinjauksien takia on, huomioiden Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot sekä muiden mukana lähes 9 000 allekirjoitusta sisältäneen adressin, vastuuton ja kaupungin kulttuuriympäristöjä laajemminkin vähättelevä päätös.

Kyseinen alue, joka kytkeytyy osaksi valtakunnallisesti merkittäväksi arvioitua rautatieaseman kulttuuriympäristöä kulttuuritoimintojen aluetta, on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen osa Tamperetta ja Suomen rautatiehistoriaa.

Esitetty tavara-aseman siirtosuunnitelma korjauksineen on huomattavan kallis, mahdollisesti riskialtis sekä rakennuksen erityiset arvot tuhoava hanke.

Tampereen rautatieaseman rautatiealueella pitäisi säilyttää kiskopohjaisen joukkoliikenteen kehittämisen edellyttämät varaukset ja mahdollisuudet. Ratapiha-alueen puolittaminen niin, että sinne mahtuisi maksimissaan 7 laituria ja yksi ohiajoraide rajoittaisi kohtuuttomasti muiden mukana maakunnallisesti tärkeän kiskopohjaisen joukkoliikenteen (lähijuna) kehittämistä.

Löytyy ratkaisu, jossa tavara-asema ja Morkku säilyvät, Ratapihankatu linjataan toimivaksi ja junaliikennettä on mahdollista kehittää.

 

Aluetta olisi pitänyt kehittää kokonaisvaltaisesti osana Tammela-hanketta.

 

Alueelle olisi pitänyt järjestää arkkitehtuuriohjelman mukaisesti arkkitehtuurikilpailu.

 

Tampereella 15.6.2015

 

Aarne Raevaara

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tavara-asema

Tavara-aseman siirto olisi kallista ja järjetöntä

Tiistai 16.6.2015 klo 11:09

Tampereen kaupunginvaltuustossa käsitellään 15.6. Ratapihankadun asemakaavaehdotusta. Samalla ratkaistaan Bruno Granholmin vuonna 1905 suunnitteleman tavara-aseman kohtalo. 4,2 miljoonan kilon painoinen tiilirakennus esitetään nostettavan 1.3 metriä ja siirrettävän reilut 20 metriä seuraintalon Morkun paikalle. Tavara-aseman siirtäminen ja peruskorjaaminen maksaisivat Tampereen kaupungille lähes 5 miljoonaa.

Suunnitelma on järjetön. On mahdollista löytää ratkaisu, jossa Ratapihankatu linjataan toimivaksi ja tavara-asema sekä Morkku säilyvät.

Paikallaan säilyvä tavara-asema voisi muodostaa yhdessä viereisen seuraintalo Morkun ja rautatieläisten asuinrakennuksen kanssa osan valtakunnallisesti merkittäväksi arvioitua rautatieaseman kulttuuriympäristöä kulttuuritoimintojen alueena. Rongankadun alikulkutunnelilla keskustaan ja Tammelaan yhdistettynä siitä on mahdollista kehittää uusi yrityspohjainen kaupunkitilallinen menestyskohde.

Kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin huono. Tarvitsemme vetovoimaisia kohteita, jotka lisäävät toimeliaisuutta ja mahdollisuuksia, mutta eivät aiheuta kustannuksia veronmaksajille. Sen jälkeen kun valtio on luovuttanut tavara-aseman kaupungille, sen voisi luovuttaa parhaimman tarjouksen tehneelle toimijalle korjausvelvoitteella.

Tampereen kaupungin ei kannata maksaa lähes 5 miljoonaa mahdollisuuksien hävittämisestä ja kokonaisuuden tuhoamisesta.

Asemakaavaehdotuksessa on myös muita ongelmia. Mikäli ehdotus toteutuu esitetyllä tavalla ja Tampereen rautatieaseman ratapiha-alue puolitetaan, ruuhkaiselle asemalle ei tulevaisuudessa voida rakentaa yhtään uutta laituria tai kiskoparia. Mahdollisuudet kehittää paikallisjunaliikennettä heikkenisivät.

Kirjoitus on julkaistu 15.6.2015 Aamulehdessä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tavara-asema